Kategoria: Życie z Jah

Kto mnie choć trochę zna, wie już, że życie duchowe jest dla mnie ważne. Właściwie, bez Jah nie ma niczego. Z Nim – jest wszystko. Tylko zapytasz, co ja chcę tutaj osiągnąć, przez pisanie o tym ?:- ) No to mówię: podzielić się z Tobą nadzieją, dać zapalnik do rozmyślań, podzielić się swoimi doświadczeniami, posłuchać Twoich, być może odpowiedzieć na jakieś kluczowe dla Ciebie pytania. Może właśnie w jednym poście znajdziesz odpowiedź dla siebie, jakąś osobistą eurekę. Ale przede wszystkim chcę Cię zachęcić do nawiązania osobistej relacji z Jah.

Z jakiego stanowiska piszę? Idź tutaj: http://motyw-kobiety.miejsce-akcji.pl/2016/05/25/zycie-z-jah/

Who knows me a little, knows that spiritual life is important to me. Actually, without Jah there is nothing. With him – there is everything. You only ask what I want to achieve here by writing about it?: -) Well then I say: share with you the hope, give the igniter to meditate, share my experiences and testimonies, listen to yours, perhaps answer some key questions for you. Maybe in one post you will find an answer for yourself, a personal eureka. But above all, I want to encourage you to establish a personal relationship with Jah.
From what position do I write? Go here: http://motyw-kobiety.miejsce-action.pl/2016/05/25/zycie-z-jah/