Tag: “Ryzyko przygody jest tysiąckroć cenniejsze od dobrobytu i wygód”