Introduction

Dzięki za wizytę na blogu! Mam na imię  Iwona, męża i dwa koty. W kręgu moich zainteresowań leży poznawanie, odkrywanie nowych miejsc i rzeczy oraz higiena; ducha jak i ciała, budowanie swojego wewnętrznego człowieka.
Wiele innych detali dla mojego pisania nie ma znaczenia. Za to ma znaczenie fakt, że lubię pisać. Lubię dzielić się swoimi doświadczeniami, myślami i wywracać nimi utarte poglądy do góry kołami. Lubię ludzi, a w ludziach odwagę i nieposkramianą dobroć.

Jeśli masz sprawę, napisz:  koritheu@gmail.com

Thanks for visiting my blog! I am Iwona, married with two cats. I’m interested in learning, discovering new places, things and health; both spiritual and physical, building your inner man.
I like sharing with my experiences, thoughts and I like to overturn upright views upside down. I like people and their courage and uncontrollable goodness.

You want to write to me? Here you are:  koritheu@gmail.com